Información sobre compromisos de gestión municipal que debe atender o que están próximos a vencer.